Yrittäjyys on ratkaisu

Suomen Yrittäjät uskoo, että yrittäjyys ja työn tekemenin ovat ratkaisu Suomen vaikeaan tilanteeseen.

  • Yrittäjät ovat suomalaisen työn tekijöitä. Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät Suomessa yli 900 000 ihmistä.
  • Kymmenen viime vuoden aikana nämä yritykset ovat luoneet yli 100 000 kotimaista uutta työpaikkaa.
  • Yksinyrittäjinä itsensä työllistää peräti 170 000 ihmistä.

Jo yli kymmenen vuoden ajan uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001–2012 yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat 7 164 henkeä. Pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle.

Suomen Yrittäjillä on viisi kärkitavoitetta, joiden uskomme saavan maamme yrittäjävetoiseen kasvuun.

1

Työmarkkinat uudistettava – luodaan uusia työpaikkoja

Uuden hallituksen pitää uudistaa työmarkkinoita. Työllistämisen kynnystä on madallettava. Lisäksi on parannettava työnantajien ja työntekijöiden mahdollisuuksia sopia keskenään palkasta ja työehdoista.


2

Julkista sektoria pienennettävä – turvataan kansalaisten hyvinvointi

Julkisen talouden tasapainottamiseksi on tehtävä rakenteellisia uudistuksia. Julkisten menojen osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen on painettava miltei 60 prosentista takaisin alle 50 prosenttiin. Kuntien ja valtion tehtäviä on karsittava ja organisoitava uudelleen.


3

Verotuksen kannustavuutta lisättävä
- tuetaan yritysten menestymistä

Veroastetta on alennettava. Suomen kokonaisveroaste on 44,4 prosenttia eli OECD-maiden korkeimpia. On selvitettävä, voisiko yritykseen jäävää tuloa verottaa nykyistä myöhemmin. Pienyrityksiä on kannustettava kasvuun uudenlaisella yrittäjävähennyksellä.


4

Yksinyrittäjien asemaa parannettava – mahdollistetaan yrittäjänä pärjääminen

Yksinyrittäjien asema ja olosuhteet on otettava paremmin huomioon päätöksenteossa. Lait on laadittava pienimmillekin yrityksille sopiviksi. Sosiaaliturvaa on edelleen parannettava, verotuksen kannustavuutta lisättävä ja työntekijän palkkaamisen kynnystä madallettava.


5

Turhasta sääntelystä luovuttava – annetaan tilaa yrittäjyydelle ja luovuudelle

Suomi tarvitsee vähemmän ja parempaa sääntelyä. Lainsäädännön keskeiseksi tehtäväksi on määriteltävä yrittäjyyden vahvistaminen, sillä hyvinvointi syntyy kannattavien yritysten menestyksestä.


Aiheeseen liittyvää