kättely2.jpg

Yhdessä parempiin hankintoihin


Saarijärven kaupungin tulevista hankinnoista keskusteltiin hankintaillassa 10.3.2016  


Illan avasi  kaupunginjohtaja Timo Rusanen, joka kertoi avauksessaan alueen synergian tärkeydestä; Tavoitteena on, että kumpikin taho, yrittäjät sekä kaupunki, voisivat oppia toinen toisiltaan. Rusanen painotti, että hinta ei saa olla kilpailutuksen määräävä tekijä ja alueelle pitäisi voida muodostua kumppanuussuhteita.

Alustusta jatkoivat paikalliset yrittäjät Raimo Vertanen, Sähkö-Vertanen Oy sekä Timo Vessari StarCruise Oy, jotka kertoivat ajatuksiaan julkisista hankinnoista yrittäjän näkökulmasta. Yrittäjien puheenvuoroissa kuultiin hankinnan etukäteissuunnittelun tärkeydestä sekä yhteistyöstä alueen yritysten kanssa esimerkiksi hankinnan valmisteluvaiheessa. Niin tarjoamisen, kuin ostamisen tulee olla ammattitaitoista ja laadun valvonta tulee olla osa kilpailutuksen prosessia, kertoivat yrittäjät.

Ajankohtaisia hankinta-asioita esitteli kaupungin talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi, joka kertoi muun muassa hankintasuunnitelman keskeisen sisällön sekä tavoitteet. Suunnitelman laadintaan on osallistunut myös paikallinen yrittäjäjärjestö. Mirja esitteli lisäksi uuden hankintalain keskeisimmät muutokset nykyiseen lakiin verrattaessa.

”Kaupungin sanoista välittyy tahtotila pk-yritysten tukemiseen, mutta käytäntöön ja kentälle ei tahtotila tunnu välittyvän. Myös julkishallinnon tytäryhtiöiden toimintaa voisi kehittää ja tehostaa. Yhteistyötä tehdään, mutta parantamisen ja kehittämisen varaa on mm. tiedottamisessa. Myyjän ja ostajien väliset palaverit voisivat olla hyvä keino tiedottamiseen sekä ajatusten vaihtamiseen esim. avoimien aamukahvien merkeissä”, kertoi fiiliksistään yrittäjä Timo Vessari, Star Cruise Oy.

Tilaisuuden lopuksi keskustelu jatkui vapaamuotoisena ja paikallaolijat pääsivät verkostoitumaan keskenään.

”palaute oli hyvää ja fiilikset hyvät. Hankintaillat ovat positiivista yhteistyön rakentamista sekä väylä lisääntyvän informaation välittämiselle molempiin suuntiin, kommentoi Saarijärven Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Hietaniemi, T:mi Hietsut

Hankinta-asiamies Veli Puttonen tsemppasi myyjiä ja ostajia yhteistyön kehittämiseen. ”Hankintakalenterin käyttö on vielä tällä hetkellä heikkoa myyjän ja ostajien osalta, joten tehostamista tarvitaan”.

 

Saarijärven hankintaillan järjestelyissä olivat mukana Saarijärven kaupunki, SSYP Kehitys Oy, SSYP Kiinteistöt Oy, Saarijärven Yrittäjät sekä Keski-Suomen hankinta-asiamiespalvelu.

Kaupungin tulevia hankintoja esittelivät kaupungilta Mirja Niemi, SSYP kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja  Marko Moisio sekä alueellisen jätehuollon Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja Outi Ruuska. Tulevista hankinnoista ilmoitetaan myös kaupungin nettisivujen hankintakalenterissa osoitteessa www.saarijarvi.fi/kaupungin-hankinnat. Sivustolta löytyy muutakin hankintoihin liittyvää materiaalia, kuten kaupungin pienhankintaohjeet sekä hankintailtojen materiaalit.

Myös Keski-Suomen hankinta-asiamies Veli Puttonen esittäytyi tilaisuudessa ja kertoi palveluistaan yrittäjille sekä hankintayksiköille. Hankinta-asiamiehen neuvontapalvelu on maksutonta ja hankinta-asiamiehen tavoittaa puhelimesta 0500 646 793 tai sähköpostilla veli.puttonen@yrittajat.fi.


Aiheeseen liittyvää