TurvallinenYritys
Turvallinen Yritys -mobiilipalvelu

Turvallisuuden kehittäminen on kannattava investointi

Kaupallinen yhteistyö

Turvallisuustyötä on olennaista tehdä ennakoiden ja suunnitelmallisesti. Vaaratekijöiden selvittäminen ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet eivät ole yritykselle vapaaehtoisia, sillä velvoite selvittää työn vaaratekijöitä perustuu työturvallisuuslakiin. Turvallinen yritys -mobiilipalvelu auttaa parantamaan yritysten työturvallisuutta.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattiin vuonna 2016 yhteensä 101 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Yhden tapaturman keskimääräinen korvauskulu on noin 3 000 euroa ja vuosittaiset työvahingoista yritystoiminnalle aiheutuvat kokonaiskustannukset arviolta 1,5–3 miljardia euroa.

Osa kuluista ja kolhu maineelle jää aina yrityksen itsensä kannettavaksi. Huomionarvoista on myös se, että yrityksen oma tapaturmatilasto vaikuttaa yrityksen maksaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen määrään.

– Jokainen henkilövahinko on harmillista ja kallista työnantajalle, mutta erityisen ikävää se on loukkaantuneelle työntekijälle, sanoo Fennian riskipäällikkö Anssi Matilainen.

Kun yrityksen työturvallisuuskartoitus on kunnossa, tapahtuu yrityksessä myös vähemmän henkilövahinkoja. Sen vuoksi työturvallisuustyötä on tärkeää tehdä ennakoiden, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

– Pelissä on hyvinvoinnin lisäksi myös työnantajan maine. Jos työturvallisuutta laiminlyödään, on työnantajan entistä hankalampi rekrytoida osaavaa työvoimaa ja menestyä kilpailutuksissa.

Lisää työturvallisuutta mobiilipalvelun avulla

Joskus riskejä ja vaaratilanteita syntyy kuitenkin hyvästäkin suunnittelusta huolimatta. Matilaisen mukaan jokainen työntekijä voi osallistua yrityksensä työturvallisuuteen.

– Yleisin ongelma työturvallisuuden ja vaarojen kartoituksessa on, että sen tekeminen koetaan hankalaksi, jolloin selvitys saattaa jäädä puolitiehen, Matilainen sanoo.

Työntekijöille on lain mukaan mahdollistettava ilmoittaminen työturvallisuuspuutteista. Fennian asiakkaille tarkoitettu Turvallinen Yritys -mobiilipalvelu helpottaa turvallisuushavaintojen ilmoittamista ja havaittuihin vahinko- ja vaaratilanteisiin voidaan reagoida reaaliajassa.

Safetumin kanssa kehitetty palvelu sisältää myös lakisääteisen vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin työkalun, jonka avulla yritykset voivat hallita työpaikan turvallisuutta mobiililaitteiden tai tietokoneen avulla.

– Palvelu on kehitetty mahdollisimman yksinkertaiseksi ja selkeäksi, jotta sen avulla sekä työnantajan että työntekijöiden on helppo seurata yrityksen työturvallisuuskartoitusta. Palvelusta näkee lisäksi, miten ilmoituksiin on reagoitu. Läpinäkyvä viestintä työturvallisuudessa on sekin tärkeä motivoija, Matilainen sanoo.

Työkalu ohjeistaa vaarojen havainnoinnissa sekä torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa. Työkalun avulla turvallisuushavaintoihin ja riskikartoitukseen voi esimerkiksi lisätä kuvan, joka täydentää tekstiä. Myös korjaavat toimenpiteet voidaan kuvata.

Digitalisaatio tärkeä työkalu työturvallisuuden kehittämisessä

– Turvallinen Yritys -mobiilipalvelu siirtää yrityksen työturvallisuuden reaaliaikaan ja työturvallisuuden tilaa voi seurata turvallisuusindeksin avulla. Turvallisuus on hyvä esimerkki digitalisaation myönteisistä mahdollisuuksista, toteaa Matilainen.

Työturvallisuuteen liittyviä asioita on pyritty hallitsemaan ja suunnittelemaan jo pitkään. Digitalisaatio vie työturvallisuuden kuitenkin uudelle tasolle. Verkkopalvelun avulla tieto mahdollisesta turvallisuuspuutteesta ja tarvittavista toimista on kaikilla, jotka tietoa tarvitsevat. Työturvallisuuden tilaa voi seurata turvallisuusindeksin avulla.

– Mobiilipalvelun avulla tiedot riskeistä ja turvallisuustekijöistä arkistoituvat heti oikeaan paikkaan ja päivittyvät reaaliaikaisesti. Jokainen voi tehdä ilmoituksia älypuhelimellaan ja seurata niiden etenemistä.

Kun data jää tietokantaan eikä pölyttyvään mappiin, saadaan tietoa myös koottua ja seurattua automaattisesti. Työnantaja ja työntekijä tietävät koko ajan, miten yrityksen työturvallisuus edistyy. Lisäksi työkalun avulla saadaan ajantasaista aineistoa muun muassa työntekijöiden perehdytykseen ja koulutukseen.

Lisätietoja: www.turvallinenyritys.fi