Hankinta-asiamiestoiminnalle toivotaan jatkuvuutta

ksym.jpg

Suomen Yrittäjät käynnisti vuonna 2013 valtakunnallisen hankinta-asiamiespalvelu ringin, vastaamaan Pk-yrityksissä ja hankintayksiköissä heränneeseen tarpeeseen.

Suomen ja EU-alueen lisäksi myös Keski-Suomessa pk-yritysten tietämys julkisista hankinnoista on vielä puutteellista ja osuus hankinnoista jäänyt marginaaliseksi. Hankintojen saaminen kilpailukykyisesti pk-yritysten ulottuville asettaa monia haasteita hankintamenettelylle ja hankintayksiköille, sekä yritysten itsensä kehittämiselle.

Keski-Suomen Yrittäjissä maakunnan kattava, hankinta-asiamiespalveluhanke starttasi maaliskuussa 2013. Ilmaisen palvelun tavoitteena on tukea Keski-Suomessa hankintayksiköitä sekä yrityksiä julkisissa hankinnoissa, antamalla asiantuntijaneuvontaa, edistämällä teknistä vuoropuhelua sekä tuomalla käyttöön työkaluja ja hyviä käytäntöjä julkisiin hankintoihin liittyen. Hankinta-asiamiespalveluhanketta on nyt toteutettu Keski-Suomessa kaksi vuotta ja kaikki 23 kuntaa ovat mukana hankkeessa.

 

Tunnetko hankinta-asiamiestoimintaa?

Keski-Suomen Yrittäjissä haluttiin tietää kuinka tutuksi hankinta-asiamiespalvelu on tullut kohderyhmille: yrittäjille ja kuntien/kaupunkien edustajille. Aluejärjestö teetti kyselyn, jossa edellä mainittujen asioiden lisäksi selvitettiin millaisia mielipiteitä ja kokemuksia käyttäjillä on palvelun vaikuttavuudesta, käytettävyydestä ja toimivuudesta. Lisäksi kuultiin vapaamuotoisesti ajatuksia vastaajien yhteistyön kehittämisen kannalta. 

kuvio2kuinka hyvin tunnet HA-toimintaa.jpg

Vastaajilta kysyttäessä: Kuinka hyvin tunnet hankintaasiamiestoimintaa, kävi ilmi, että vain 15% toiminta oli tuttua tai melko tuttua. Suurinosa vastaajista tunsi toimintaa vähän tai ei ollenkaan. Kuinka tärkeänä pidät hankinta-asiamiestoimintaa?

Vastaajat kokivat toiminnan erittäin tärkeänä mm. yrityksille tarjottavan tuen kannalta sekä kunnan/kaupungin ja yritysten yhteistyön kehittämisen kannalta. 


kuinkatärkeänäpidäthankinta.jpg


Kuinka tärkeänä pidät, että hankinta-asiamiespalvelu jatkuu myös tulevaisuudessa?

Hatulevaisuus.jpg

Yli puolet vastaajista koki hankinta-asiamiespalvelun jatkon olevan erittäin tärkeää. 


Kysely oli auki 1.6.–22.6.2015 ja se lähetettiin Keski-Suomen Yrittäjien jäsenistölle, kuntien ja kaupunkien virkamiesjohdon edustajille, sekä muille luottamushenkilöille ja kehitysyhtiöiden toimitusjohtajille. Kyselyyn saatiin 183 vastaajaa ympäri Keski-Suomea. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan syyskuun alussa. 

 
Aiheeseen liittyvää