palat.jpg

Valinnanvapaus yrityksen näkökulmasta

Lakiehdotus valinnanvapaudesta on parhaillaan lausuntokierroksella ja vielä joiltakin osin keskeneräinen. Lakiehdotus antaa maakunnille suuren vapauden määritellä ja organisoida asiakkaan itsensä valittavaksi tarkoitettuja palveluja. Yksityisten palveluntuottajien näkökulmasta olisikin tärkeää, että tuleva maakunnan liikelaitos rohkeasti ulkoistaisi palveluja oman tuotannon sijaan. Määritystyötä tehdään parhaillaan aktiivisesti valinnanvapauteen ja palvelujen kuvauksiin liittyvissä työryhmissä. Nyt on kaikkien osapuolten aika vaikuttaa ja tehdä tulevaisuutta innovatiivisesti.

Yrityksille ja järjestöille tulee perinteisten kilpailutusten ja palvelusetelien lisäksi mahdollisuus tarjota palvelujaan markkinaehtoisen valinnanvapaus-, maksuseteli-, asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjettipalveluntuottajana. Keskeistä uudistuksessa on myös se, että julkiset toimijat eli maakunnan sote-yhtiöt saavat samoin perustein korvaukset palveluistaan kuin yritykset ja järjestöt. Asiakasmaksut ovat asiakkaalle samat riippumatta kenen palveluja käyttää.

Erittäin tärkeää on, että uusien palvelutuotteiden esim. eri seteleiden hinnat ovat laskettu oikein ja vastaavat toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Kustannusten laskennassa pitää ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet, kuten etäisyyksien vaikutukset.

Maakunnan liikelaitoksen asiakkaan palvelu- ja/tai tuentarpeen määrän laskentaan tarvitaan luotettavia laskentatyökaluja sekä resursseja. Sote-uudistuksen yhteydessä on myös tärkeää varmistaa palveluiden tasalaatuisuus koko maakunnassa. Palveluiden tuotteistaminen ja palveluprosessien määritys tuleekin tehdä huolella ja yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa.

Kun asiakas saa valita palveluntuottajan, aiheuttaa se tietynlaista epävarmuutta työn määrästä. Tämä tarkoittaa palveluntuottajalle haasteita henkilöresurssien optimointiin, palvelun laatuun ja markkinointiin.  Hallituksen asettamiin säästötavoitteisiin ei päästä, jos kaikki toimijat ylimitoittavat palveluresurssinsa.

Kehitystyötä tehtäessä ei saa unohtaa pienten yritysten mahdollisuutta olla sote-uudistuksen jälkeenkin mukana palvelujen tuottajana. Ei alihankkijana, vaan tasavertaisena verkostokumppanina.

Vaikka kehitystyötä tekemässä on iso joukko alan ammattilaisia, annetaan niille myös lupa erehtyä. Kunhan virheet tunnustetaan ja korjataan pikaisesti.

Kirjoittaja

Veli Puttonen pieni2.jpg
Veli Puttonen
Keski-Suomen hankinta-asiamies
Valinnanvapaus-työryhmän jäsen

p. 0500 646 793
veli.puttonen (at) yrittajat.fi

Aiheeseen liittyvää