Janne_Makkula3.jpg

Lomaa ei voisi enää siirtää kokonaan - suuri helpotus pienille työnantajayrityksille

Jos hallituksen esitys menee läpi, työntekijä ei voi enää ensi kesänä siirtää lomaa kokonaan, jos sattuu sairastumaan lomallaan. – Me Suomen Yrittäjissä ajoimme tätä omavastuun palauttamista, koska loman siirtäminen oli erittäin kallis uudistus kymmenille tuhansille pienyrittäjille, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä kertoo.

Hallituksen esityksen mukaan vuosilomalakiin palautettaisiin vuosiloman siirto-oikeuden omavastuupäivät, kun työntekijä sairastuu vuosilomallaan. Työntekijällä olisi sairastuessaan kuuden päivän omavastuu ja vasta tämän ylittävät lomalle sattuvat sairauspäivät työntekijä voisi pyytää siirrettäviksi.

Suomen Yrittäjien mukaan muutos helpottaa työllistämistä.

– Vuosiloman siirtämisestä aiheutuu suoria palkkakustannuksia, töiden järjestelyistä aiheutuvia epäsuoria kustannuksia ja käytännön ongelmia, kun siirretty loma on annettava myöhemmin, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suorat palkkakustannukset ja esimerkiksi sijaisen palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset vähentyvät, jos omavastuupäivät palautetaan.

Esitetystä muutoksesta voi kuitenkin poiketa työehtosopimuksella. Omavastuupäivistä huolimatta jokaiselle työntekijälle turvataan vähintään neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää.

Loman siirto-oikeutta laajennettiin vuonna 2013 – Suomen Yrittäjät vastusti

Työntekijän oikeutta siirtää vuosilomansa myöhemmin pidettäväksi työkyvyttömyyden vuoksi laajennettiin vuonna 2013. Aikaisemmin vasta seitsemän päivää ylittävät lomapäivät saattoi siirtää myöhemmin pidettäviksi. Muutoksen taustalla oli EU-tuomioistuimen työaikadirektiiviä koskeva ratkaisu.

Suomen Yrittäjät esitti tuolloin, että omavastuupäivistä ei tarvitsisi luopua työaikadirektiivin vaatimusten vuoksi kokonaan. Nyt hallitus esittää, että loman siirto-oikeutta rajoitettaisiin niin kuin Suomen Yrittäjät esitti.

Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn mukaan yrittäjäjärjestön pelko kävi toteen: lomia siirrettiin peräti kolmanneksessa työnantajayrityksistä. 

Loman ansainnan rajoittaminen perhevapaiden ajalta tasaa vanhemmuuden kustannuksia

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös, että vuosiloman kertymistä rajoitetaan kuuteen kuukauteen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Nykyisin vuosilomaa kertyy työntekijälle perhevapaiden ajalta täysimääräisesti.

– Muutos vähentäisi kokonaisuutena työnantajille perhevapaista aiheutuvia kustannuksia, kun lomaa kertyisi perhevapaiden ajalta vähemmän, Janne Makkula arvioi esitetyn lakimuutoksen vaikutuksia.

- Tämä parantaa erityisesti naisvaltaisilla aloilla toimivien työnantajien asemaa.

Tästäkin muutoksesta voi poiketa työehtosopimuksella.

 

Vuosiloman siirto-oikeus – mikä muuttuu?

  • Hallituksen esityksen mukaan työntekijän sairastuessa vuosilomansa aikana kuusi ensimmäistä sairauspäivää olisivat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuttaisi lomapäivien siirtoon.
  • Työntekijällä olisi kuitenkin aina oikeus vähintään neljän viikon vuosilomaan työaikadirektiivin mukaisesti. Omavastuupäiviä voisi siten olla vain silloin, kun työntekijä on ansainnut lomaa enemmän kuin neljä viikkoa.
  • Täydet kuusi omavastuupäivää voisi tulla kyseeseen silloin, kun työntekijä on ansainnut lomaa viisi viikkoa.
  • Omavastuupäiviä voisi olla enintään kuusi lomanmääräytymisvuonna ansaittua lomaa kohden.
  • Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016, joten siirto-oikeuden rajoitus olisi voimassa jo kesällä 2016 pidettävissä lomissa.

 

Kirjoittaja

SY_logo_twitter.jpg
Suomen Yrittäjät

Aiheeseen liittyvää